Bra föräldrar bereder inte vägen för sina barn de förbereder sina barn för vägen

Grundläggande känslomässiga behov

Anknytning och acceptans - Det innebär bland annat skydd, kärlek, empati, validering, inkludering i sociala sammanhang och känslomässig vägledning.

Färdighet och autonomi - Innefattar uppmuntran, anpassade utmaningar, praktisk vägledning och stimulans av självständighet och nyfikenhet

Struktur och gränser - Såsom konsekvensträning, hjälp med rutiner, organisation och planering, även perspektivträning och hänsyn gentemot andra.

Balanserad ansträngning och självmedkänsla - Förlåtelse vid misstag, uppmuntran till spontanitet. Realistiska förväntningar på krav, presterande och ansvarstagande.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap? 

Att vara förälder är det viktigaste men ibland också det mest utmanande arbete vi har ibland.

Du kanske funderar på hur du kan skapa bättre kontakt med ditt barn, hur du ska sätta gränser och hjälpa ditt barn att utvecklas på bästa sätt?

Det här kan gälla allt från att hantera 3-årstrots till att hantera skärmtid eller oro för ditt barn  har börjat använda droger. Många föräldrar känner skuld och maktlöshet och att det är både svårt att be om – och få – hjälp.

Hur går det till?

I våra samtal utforskar vi hur just du kan stärkas i ditt föräldraskap och uppnå förändring. Kanskle räcker det med ett samtal eller så behöver du flera, beroende på vad du har för behov gör jag ett individuellt upplägg.

Till mig är du välkommen själv eller som föräldrapar, annan närstående vuxen är också välkommen.


Ett samtal varar i 60 minuter och kostar 950.- oavsett om du kommer själv eller om ni är två stycken.


Hör gärna av dig om du har några frågor!