Hitta nya mönster tillsammans med andra 

Anhörigstöd i grupp

Stilla Hem erbjuder gruppträffar för anhöriga till personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Jag har de senaste fem åren arbetat med anhörigstöd och medberoende både i grupper och i indviduella samtal.

Att delta i en grupp ger dig möjlighet att utforska dine gen problematik tillsammans med andra. Vi är alltid noga med att bygga trygghet i gruppen det som sägs där stannar där.

Att ta del av andras historia och utmaningar kan få dig att känna att du inte är ensam, men också få syn på nya sidor hos dig själv. 

 

 

 

 

 

Kursupplägg

Varje deltagare i gruppen ges utrymme att själv utforska vad som är viktigt och meningsfullt i just dennes liv. Vilka problem och utmanande livssituationer kämpar just jag med,  vi tränar oss i att skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor.. Vilka hinder ligger ivägen för mig att leva ett rikt och meningsfullt trots det jobbiga och svåra jag har runt omkring mig.

Programmet är uppbyggt på sex träffar, två timmar per tillfälle med max 8 deltagare per kurs. Individuella övningar varvas med teori och gruppövningar, mellan träffarna får du hemuppgifter för att hålla din process levande.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon.

mail: jessica@stillahem.se       mobil:070-791 48 23


Vill du som företag veta mer och ha ett prisförlag kontakta mig gärna på ovanstående kontaktuppgifter.

Röster från tidigare deltagare

"Otroligt bra kurs, jag uppskattar den öppenhet gruppen har. Detta har hjälpt mig i att känna mig trygg i att dela med mig av mina egna problem."

"Mycket bra! Ger bra verktyg, utgår från forskning och egna erfarenheter på ett balanserat sätt."

"Verktyget planhalvorna har hjälpt mig att få syn på mitt kontrollbehov och hur jag överhjälper i många situationer. Nu kan jag ta ett tag tillbaka och agera annorlunda." 


Hör gärna av dig om du har några frågor!