Längtan är första steget

Jag vill hjälpa dig att stärka dina viktigaste relationer

Jag heter Jessica McLellan och är grundare till Stilla hem. 

I terapirummet möter jag dig med empati och värme. Tillsammans utforskar vi vad som är viktigt för just dig för att du ska leva det bästa liv du kan leva. 

Den röda tråden i mitt liv har varit förändring. Jag startade mitt yrkesliv i näringslivet och har under de senaste åren växlat över till personligt växande och terapeutiskt arbete.

Jag har bakgrund som projektledare, förändringsledare och workshopledare, samt är utbildad coach, organisationskonsult och certifierad i Förändringens fyra rum, en teori om vad som händer med människor och grupper i förändring.

Jag har själv gjort ett gediget arbete med att stärka och förbättra mina egna familjemönster.

Jag är utbildad samtalsterapeut(basutbildning i psykoterpai steg 1) med inriktning på ACT (Acceptance and Commitment Therapy)även kallad tredje vågens KBT, jag har en specialisering inom beroende och medberoende, utöver det är jag certifierad ICT-terapeut och utbildad humanistisk socialpedagog. Med min certifiering i medberoende till narcissister har jag också traumakompetens,


Under de senaste åren har jag arbetat som samtalsterapeut, coach, samtalsledare, föreläsare, behandlare på HVB-hem och som kontakt/jourfamilj samt kontaktperson för barn och vuxna i olika situationer. 

 


VERKSAMHETSIDÉ

Medvetna och trygga individer bidrar till ett tryggt samhälle

Stilla hem lotsar både individer och grupper i förändring. Hela tiden med ett icke-dömande och empatiskt förhållningssätt. 

Namnet Stilla hem kommer av min önskan att erbjuda en plats där du i stillhet, lugn och ro kan höra din egen röst. Dessutom från min strävan att hjälpa familjer att skapa trygga hem för barn att växa upp i.

På Stilla hem erbjuder jag samtalsstöd i olika former, individuellt eller i grupp Jag tar även emot par. Allt anpassat efter dina behov. Vår mottagning ligger på Dannemoragatan 12 i Vasastan, Stockholm.

För workshops och föreläsningar inom grupputveckling och konflikthantering kan vi också komma till din arbetsplats. 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta mig på jessica@stillahem.se eller 070-791 48 23.

VÅRA VÄRDERINGAR

Självtillit 
Stilla hem bygger självtillit och tror på den egna individens förmåga att leva ett medvetet och meningsfullt liv.

Empati
Genom ett empatiskt och ansvarsfullt förhållningssätt hjälper vi våra klienter att stärka och utveckla sina familjemönster. 

Framtidshopp
Att skapa de bästa möjliga förutsättningar för oss själva och våra barn att vara sig själva fullt ut, det är att investera i framtiden.

Hör gärna av dig om du har några frågor!