För grupper

FÖREDRAG OCH GRUPPUTVECKLANDE SAMTAL

Stilla hem erbjuder olika former av föreläsningar och grupputvecklande aktiviteter inom förändringsarbete, konflikthantering och teamutveckling
  • Förändringsarbete. Din arbetsgrupp står inför en förändring eller ska in i en förändringsprocess. Jag hjälper er med att vara förberedda inför en förändring eller vad som händer i den. Var i förän dringsprocessen befinner sig din arbetgrupp? Vad behöver ni för att ta er vidare? Vad står i vägen för att just ni ska fungera optimalt i er arbetsgrupp.

 

 

 


Hör gärna av dig om du har några frågor!