Välkommen till Stilla hem i Täby

Behöver du någon att prata med? 

Jag finns tillgänglig för samtal även kvällar och helger.

Välkomment till Åkerbyvägen 280 i Täby 5 minuter från centrum, för dig som kommer med bil finns gott om parkeringar.

Vill du inte ses inomhus erbjuder jag walk&talk eller samtal på telefon.

FÖRÄLDRASTÖD – Hur ska du agera i ditt föräldraskap?

ANHÖRIGSTÖD – Du lever med någon i missbruk eller psykisk ohälsa

 SAMTALSTERAPI – Du behöver någon att prata med

Till mig är du välkommen även kvällar och helger.

jessica@stillahem.se   070-791 48 23

Stilla hem

VÄRDERINGAR

Stilla hem bygger självtillit och tror på den egna individens
förmåga att leva ett medvetet och meningsfullt liv.

Genom ett empatiskt och ansvarsfullt förhållningssätt hjälper vi våra klienter att stärka och utveckla sina familjemönster. 
Att skapa de bästa möjliga förutsättningar för våra barn att vara sig själva fullt ut. Det är att vara förälder.

Stilla hem

 Röster om Jessica

”Jessica, tack för dina följdfrågor och för hur uppriktig och kärleksfull du varit.”

”Det jag tycker var bra, till och med fantastiskt var din empatiska sida. Du var human och visade stark empati på ett professionellt sätt som jag tidigare inte stött på tidigare i terapi. Du var även kreativ och påhittig, blandat med teori.”

”Tack för din positiva energi. Du inspirerar mig.”

”Tack för kloka ord med värme och känsla för alla i gruppen."
 
”Tack för att du utmanat mig och mina tankar kring mig själv och min situation.”

”Du är väldigt inspirerande och en förebild för vilken förälder som helst.”

”Jessica – jag gillar ditt sätt att gå mellan att vara empatisk och varm – och tuff och hård för att plocka fram det som skaver. TACK!”

Hör gärna av dig om du har några frågor!