För grupper

föräldrastöd

Stilla Hem erbjuder gruppträffar för föräldrar.

Vid dessa träffar arbetar vi aktivt med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi), och identifierar icke-fungerande beteendemönster, utforskar utmanande livssituationer och skapar acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Vi tränar även på att öka vår självmedkänsla och förmåga att vara i nuet och pratar strategier, förhållningssätt och nya beteenden och attityder.

Programmet är uppbyggt på åtta träffar och gruppen träffas i två timmar med max 10 deltagare varje gång. Individuella övningar varvas med teori och gruppövningar och deltagarna får även hemuppgifter mellan träffarna i syfte att hålla processen igång.

Vill du veta mer kontakta mig gärna på jessica@stillahem.se eller 070-791 48 23


Hör gärna av dig om du har några frågor!