Föräldrastöd i grupp

Stilla hem erbjuder gruppträffar för föräldrar.

Vid dessa träffar arbetar vi aktivt med ditt eget unika föräldraskap. Du får möjlighet att utforska just dina svårigheter och möjligheter. Vi är alla olika och även våra barn har sina personligheter. Tillsammans med andra föräldrar utforskar du ditt föräldraskap och hittar dina unika sätt att vara förälder till just ditt barn. Allt i syfte att stärka ditt föräldraskap och hjälpa ditt barn att bli en välfungerande vuxen på sikt.

Vi arbetar med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi), och identifierar icke-fungerande beteendemönster, utforskar utmanande livssituationer och skapar acceptans kring jobbiga tankar och känslor. Vi tränar även på att öka vår självmedkänsla och förmåga att vara i nuet och pratar strategier, förhållningssätt och nya beteenden och attityder.

Programmet är uppbyggt på åtta träffar och gruppen träffas i två timmar med max 10 deltagare varje gång. Individuella övningar varvas med teori och gruppövningar och deltagarna får även hemuppgifter mellan träffarna i syfte att hålla processen igång.

Vill du veta mer kontakta mig gärna på jessica@stillahem.se eller 070-791 48 23


Hör gärna av dig om du har några frågor!