Hitta nya mönster tillsammans med andra 

Anhörigstöd i grupp

Stilla Hem erbjuder gruppträffar för anhöriga till personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

Jag och min kollega Ann Sjöström (båda utbildade ACT-terapeuter med specialisering inom beroende och medberoende) har under de senaste tre åren lett anhöriggrupper i Solna Kommun, vi blir löpande handledda av en legitimerad psykoterapeut.

Vi utgår ifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy), en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi), tillsammans  identifierar du dina icke-fungerande beteendemönster,  Vi tränar även på att öka vår självmedkänsla, förmåga att vara i nuet, utforskar overksamma strategier och beteenden för att sedan hitta nya förhållningssätt och attityder. 

 

 

Kursupplägg

Varje deltagare i gruppen ges utrymme att själv utforska vad som är viktigt och meningsfullt i just dennes liv. Vilka problem och utmanande livssituationer kämpar just jag med,  vi tränar oss i att skapa acceptans kring jobbiga tankar och känslor.. Vilka hinder ligger ivägen för mig att leva ett rikt och meningsfullt trots det jobbiga jag har runt omkring mig.

Programmet är uppbyggt på åtta träffar, två timmar per tillfälle med max 10 deltagare per kurs. Individuella övningar varvas med teori och gruppövningar, deltagarna får även hemuppgifter mellan träffarna i syfte att hålla processen levande.

Nästa kursstart för privatpersoner planeras till våren 2022. Vi kommer att hålla till på Åkerbyvägen 280 i Täby, fem minuter från Täby Centrum.
Anmäl gärna ditt intresse redan nu för att försäkra dig om en plats.

mail: jessica@stillahem.se       mobil:070-791 48 23


Vill du som företag veta mer och ha ett prisförlag kontakta mig gärna på ovanstående kontaktuppgifter.

Röster från tidigare deltagare

"Otroligt bra kurs, jag uppskattar den öppenhet gruppen har. Detta har hjälpt mig i att känna mig trygg i att dela med mig av mina egna problem."

"Mycket bra! Ger bra verktyg, utgår från forskning och egna erfarenheter på ett balanserat sätt."

"Verktyget planhalvorna har hjälpt mig att få syn på mitt kontrollbehov och hur jag överhjälper i många situationer. Nu kan jag ta ett tag tillbaka och agera annorlunda." 


Hör gärna av dig om du har några frågor!